CARINA HULTQVIST
GAMLA FÖREDRAG
I STOCKHOLM


http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
 

 

Carinas  sidor:

index-sida
aktuella föredrag
aktuella kurser
meditationskvällar
gamla föredrag
gamla kurser
Mer föredrags - och kursinfo:
 -  i Jordstrålningscentrums gratisprogram
 -  på hemsidan   http://jordstralningscentrum.se
 -  via telefon       08 - 510 110 25
 -  via epost         jc@vingar.se 

 

 
 
 

MÖTEN MED DET OKÄNDA OCH OSYNLIGA VÄSEN 
– CARINA HULTQVIST 
FÖREDRAG Måndag 13 oktober, 2014
kl. 18.45 
Lokal Kammakargatan 56     

Carina Hultqvist har under många år medvetet och systematiskt besökt olika osynliga världar och tagit kontakt med och ibland samarbetat med de väsen som finns där. Carina har därigenom fått en svårslagen erfarenhet på området.

Under kvällen kommer hon att berätta om en del av sina upplevelser.

Så här säger Carina: "Att möta det okända – okända världar, dimensioner, varelser eller tider – är inte så ovanligt som många tror. Många har gjort egna erfarenheter, men vågar inte berätta om dem av rädsla för vad andra ska tycka. Andra har haft besök av konstiga varelser, förts till okända världar eller kanske kommunicerat med okända väsen och tyckt att det hela varit konstigt och oförklarligt. De allra flesta är fascinerade och vill veta mer."

Carina hör till dem som har mött det okända i många varianter alltsedan barndomen och hon berättar gärna om sina upplevelser. ” ...det okända och paranormala är egentligen alldeles normalt; det är bara så att vi ännu inte riktigt vet hur det fungerar...” säger Carina. I det här föredraget får du även mycket information om de olika typerna av världar och om de varelser man kan finna där: änglar, ärkeänglar, alver, troll, drakar, utomjordingar, demoner, guider och många andra.

Carina Hultqvist har studerat västerländsk esoterik och är en av de kunnigaste på området. Hon har alltså stora kunskaper i de västerländska andliga traditionerna, t ex Egyptens gudar, Kabbalan och Tarot. 
Carina kanaliserar mycket och är bl a transmedium för Johannes Döparen.

Carina har hållit ett stort antal olika kurser och föredrag hos oss förut och vi glädjer oss åt att hon nu återkommer efter några års uppehåll.


22-23/11 kommer Carina att hålla den populära kursen: Besök okända världar
, 
där du guidas runt på olika ställen för att själv få uppleva t ex Akashakrönikan (platsen där allt som skett och skall ske i ditt liv och i universum är nedskrivet). Inga förkunskaper behövs. Pris 2500:-, varav anmälningsavgift 375:-

 
VATTEN - CARINA HULTQVIST & JOHANNES DÖPAREN
FÖREDRAG Torsdag 4 september kl. 1845 Lokal: Kammakarg 56
Nyinsatt föredrag dagen efter vattensymposie-helgen, där Carina kommer att vara med liksom många andra. Ni som var med när Carina "kanaliserade" Johannes Döparen senast vet att han hade kritiska synpunkter på hur vi bär oss åt med Moder Jord.
Nu vill Johannes Döparen berätta om vattnets betydelse.
Carina kommer att berätta om egna erfarenheter.
Läs om vatten-sympositet:  http://vatten.adante.se

PROFETIA INFÖR FRAMTIDEN – TRANSMEDIUM CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG Måndag 12 maj 2008 kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56

En del personer, som t ex Carina, kan tillfälligt låna ut sin kropp till en annan intelligens,
en s k walk-in, som inte har någon egen kropp för tillfället. Den mest kända är Ambres.
Carina går ur sin kropp helt och hållet och därför är hon inte medveten om vad som sägs
under föredraget. Har du hört talas om Johannes Döparen och vad han gjorde för 2000 år sedan?

Carina lånar ikväll ut sin kropp till hans ”själ”, som kommit till Carina och ikväll säger sig vilja
framföra ett mycket viktigt budskap till mänskligheten inför framtiden. Han vill tala om hur
det går för oss och vår miljö om vi fortsätter att leva som vi gjort hittills. Vi får ett kärleksfullt
budskap som inger hopp inför framtiden, under förutsättning att vi ändrar på vissa saker.

Carinas återkommer med kurser. Läs mer om dem på sidan 25.
Missa heller inte föredraget 3 april om hur du och vi alla kan ”Hjälpa Jorden” med alternativa metoder.

MERKABAN  – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Måndag 13 oktober 2008 kl. 1845   Lokal: Kammakargatan 56
Vad är egentligen Merkaban? De allra flesta har ingen aning och det är lite synd, för Merkaban visar oss vad vi är, vad vi har förutsättningar att utvecklas till, och hur detta går till… Carina kommer under föredraget att beskriva hur man kan uppnå ett tillstånd där man upplever allt som har med Merkaban att göra: andning, bön, expansion av energifältet, kontakten med det högre jaget, rening av kropp, känsla och tanke, visualisering av farkosten samt upplevelsen av den egna, personliga gudomlighetens ansikte och en hel del annat, som till exempel den mystiska föreningen av manligt och kvinnligt, föreningen av gudomligt och mänskligt, hur detta går till och vilket resultatet blir…  I den efterföljande kursen 15-16 november praktiseras allt detta av kursdeltagarna utifrån vars och ens förmåga.
MEDITATIONSTEKNIKER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG Torsdag 13 november 2008 kl. 18.45 Lokal: Kammakargatan 56
Vill du sänka sitt blodtryck, minska sitt sömnbehov, bli lugn, harmonisk, få kontakt med ditt inre, samt prestera bättre fysiskt och intellektuellt? Meditation kan vara svaret!
Carina presenterar under kvällen olika meditationstekniker, både vanliga och andra: meditation med enbart mantra, med enbart objekt, med mantra och objekt, utan mantra och utan objekt. Inom den här gruppen finner vi välkända tekniker, som TM, zen och djupmeditation. Carina berättar om några andra mycket användbara tekniker, som atlantisk meditation, kabbalistisk meditation samt bild-meditation. Atlantisk meditation kommer också att beskrivas mer ingående som kurs i mars 2009.  
KANALISERING – CARINA HULTQVIST  
FÖREDRAG Måndag 8 december 2008 kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56 

Kanalisering förutsätter egentligen bara att man lyssnar på den lilla inre rösten i sitt eget huvud och upprepar högt vad den säger. Det är allt. Nästan alla kan lära sig att kanalisera någon eller något. De flesta anses ha andliga, osynliga guider som medhjälpare, och dessa är i regel mer än villiga att komma till tals.

ESOTERIKENS GRUNDER OCH PRINCIPER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG
Torsdag 22 januari 2009 kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Förr, till exempel i det gamla Egypten eller Babylon, gjorde man stor skillnad mellan den
kunskap som var öppen och tillgänglig för alla – den exoteriska – och den dolda eller hemliga
kunskapen – den esoteriska – som bara invigda fick veta något om. Den ansågs alltför farlig
att lämna ut till allmänheten, eftersom den kunde missbrukas med allvarliga konsekvenser.

Numera är mycket av den esoteriska traditionen tillgänglig i böcker, kurser och på internet.
Men vad var det då som var så hemligt, och varför är det inte det idag?
Carina går igenom den västerländska esoteriska traditionens alla huvudområden, och förklarar vad som är så speciellt med exempelvis healing eller magi. Våra förfäder kunde gå på vattnet, de kunde lyfta stenar med hjälp av ljud, uppväcka döda, framkalla regn genom dans och trummande, osv. Hur har vi förvaltat denna, vår egna esoteriska tradition?

Info om Carinas föredrag och kurser på
http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
När Carina Hultqvist är i Stockholm i samband med föredrag och kurser en gång i månaden, så har du möjlighet att få tid hos henne.

Hon ger healing och andlig vägledning, gör tarot-tolkning, privata kanaliseringar, regression, exorcism och initieringar.

600:-/tim. Boka tid på 0701 - 45 74 02.

 
KELTISK MYTOLOGI – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG
Måndag 23 februari 2009 kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56
Carina berättar om de viktigaste och mest kända varelserna från den utbredda keltiska
traditionen i Bretagne, England, Wales, Irland och Skottland. Vi bekantar oss med några av
de viktigaste hjältarna och hjältinnorna. Hon berättar också om Merlin: magikern,
kungamakaren, siaren, falkguden. Carina vet mer om Merlin än de flesta. I föredraget berättar
hon om Merlins liv och hur hon kan veta så mycket om detta. Till slut kommer legenderna
om Kung Arthur, Graalen och Riddarna kring det Runda Bordet. Det här blir en kväll
späckad med roliga, tragiska, kusliga och spännande äventyr och fakta om figurer som är en
omistlig del av vårt europeiska kulturarv.

F=föredrag K=kurs

HÖSTEN 2009

27/8 F Atlantis
29-30/8 K Häxkonster
12-13/9 K Atlantisk healing - 1
14/9 F Spådomar och spådomsmetoder
3-4/10 K Atlantisk healing - 2
5/10 F Det hedniska året
31/10-1/11 K Spådomskonster
2/11 F Fullmåneceremoni
3/12 F Tarot
5-6/12 K Tecken och symboler
 ATLANTIS - CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG Torsdag 27 augusti. 200? kl. 1845 , Kammakarg 56

En hel del människor säger sig ha levt tidigare liv på Atlantis. Carina minns mer eller mindre tydligt delar av tre liv därifrån – sannolikt sina egna, men det är ju även möjligt att man kan snappa upp andras minnen. Carina kommer här att berätta om dessa tre liv. Det ena är om sina upplevelser som kvinnlig forskare och kristallhealer. Det andra är om hur det var att vara präst under de allra sista dagarna på Atlantis utan att kunna göra något för att stoppa katastrofen, bara se på. Det tredje livet, som antagligen inträffade före de andra, var det mest märkliga, och det som fick störst konsekvenser…

Det började i Lemurien. Vi bodde i ett ganska primitivt samhälle. Männen var fiskare och vi kvinnor och flickor flätade nät och korgar. Vi bodde i små fiskebyar vid foten av det stora berget. En gång om året var det marknad, och då träffades alla invånare på ön och utbytte varor under tre dagar. Barnen lekte och vi ungdomar blev ibland lite smått förälskade i någon från en annan by. Men pojken jag var kär i försvann plötsligt från marknaden. Det var nämligen så, att när man fyllt fjorton kunde man testas. Den som ensam utan några hjälpmedel kunde ta sig upp för berget kom aldrig tillbaka. Tydligen hade den här pojken lyckats, för jag såg honom inte mer på marknaden efter första dagen.

Vad som fanns uppe på berget fick bara den veta, som kunde ta sig dit, men det ryktades om att där skulle finnas visa gamla män, människor som kunde läsa, skriva, som kände till det som syntes på himlen och mycket annat. Vi var alla nyfikna. Nästa år skulle jag fylla fjorton, och jag ville veta vad som fanns där uppe, så jag skulle försöka ta mig upp då. Hur man kom upp visste vi ungdomar inte, för bergssidorna var helt lodräta, och det var bara den äldste i varje by som kunde föra oss till den rätta platsen för försöket. Inte heller de visste hur man kom upp.

De som försökt och misslyckats kunde inte berätta för någon hur man gjorde, eftersom de aldrig kommit på knepet.

SPÅDOMAR OCH SPÅDOMSMETODER - CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG Måndag 14 september 200?  kl. 1845 , Kammakarg. 56

Föredraget inleds med en kort historisk översikt över siarkonstens
historia. Oraklet i Delfi, Nostradamus och andra siare och deras profetiska förutsägelser
diskuteras helt kort. Vilka metoder använde de? Hur tillförlitliga var de? Vad kan man sia eller
spå om? Vädret, politik, katastrofer, val, en persons framtid, ekonomin, jordens framtid?
Carina tar upp olika tekniker för att se in i framtiden: astrologi, tarotkort, I Ching, runor,
kaffesump, att spå i händer, kristallkula, abborrfjäll, drömmar, profetiska förutsägelser,
orakelsvar och mycket annat.

 

DET HEDNISKA ÅRET - CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG Måndag 5 oktober 200? kl. 1845  Lokal: Kammakargatan 56

Hur delade man in året innan Sverige och övriga Europa kristnades?
Carina berättar om hur
man firade sommar- och vintersolstånd, höst- och vårdagjämning, skördefester och
fruktbarhetsriter, sol- och månritualer. Hon berättar om naturväsen, gastar, förfädersandar
och kontakten med dem. Vad hände när kristendomen kom? Försvann alltsammans, eller
finns det något kvar? Vad t. ex. i vårt jul-, påsk- och midsommarfirande är fortfarande hedniskt?

FULLMÅNECEREMONI - CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG
200?

TAROT - CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG
200?

 


JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Telefon: 08 – 510 110 25   Epost:  jc@vingar.se  
Hemsida:  http://jordstralningscentrum.se 
Ev brev: Stockholmsvägen 158, 187 32  TÄBY