CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG
I STOCKHOLM


http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
 

 

Carinas  sidor:

index-sida
aktuella föredrag
aktuella kurser
meditationskvällar
gamla föredrag
gamla kurser
Mer föredrags - och kursinfo:
 -  i Jordstrålningscentrums gratisprogram
 -  på hemsidan   http://jordstralningscentrum.se
 -  via telefon       08 - 510 110 25
 -  via epost         jc@vingar.se 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuPcvEns9VM 

UPPSTIGNING, MEDVETANDEHÖJNING OCH DEN FEMTE DIMENSIONEN
CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Onsdag 11 februari
,  kl. 1845 Lokal: Kammakargatan 56   Inträde: 200:-

Ända sedan millenieskiftet har vi väntat på det som kallas uppstigningen, dimensionsskiftet eller den medvetandehöjning som vi alla sägs gå igenom för närvarande. Somliga är i den femte dimensionen, andra vet inte var de befinner sig. Somliga säger att uppstigningen redan har skett, medan andra fortfarande väntar på den.
De här frågorna har diskuterats flitigt de senaste årtiondena. Många trodde att en stor förändring skulle äga rum år 2000, men inget särskilt verkade hända. Därefter trodde man att det skulle ske i slutet av 2012, men inte heller då verkade det hända något. Vad ska man tro egentligen?

Hur ligger det till? Hur många dimensioner finns det? Vad innebär uppstigningen? Hur vet vi om vårt medvetande har höjts? Hur vet vi om vi är i femte dimensionen eller inte? Har det med andligheten att göra?

Många har frågor kring detta, och trots att många andra har försökt förklara, så är osäkerheten fortfarande stor. Vad är sant? Hur vet man?

Carina hjälper oss att förstå vad som händer – och vad som inte händer, och varför!

Carina har funderat och studerat dessa frågor länge. I det här föredraget förklarar hon och ger dig verktyg att gå vidare med din egen utveckling. Hon avlivar en hel del myter och missförstånd kring medvetandehöjning och uppstigning, och visar vad som har hänt, vad som sker nu, och vad som troligen kommer att ske i framtiden.

Välkommen till en dimensionsöverskridande afton!

https://www.youtube.com/watch?v=Bf9tiIeGHO0

DET HELIGA ÅRET – VÅRT NORDISKA, HEDNISKA ARV
 – CARINA HULTQVIST

FÖREDRAG
 Söndag 8 mars
,  kl. 13-16  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 150:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Bara för att vårt land blev kristet för ca tusen år sedan, har de hedniska traditionerna inte försvunnit helt, även om de kristna munkarna och missionärerna gjorde sitt bästa för att ersätta dem med kristna helgdagar, traditioner och läror. Wiccaner och asatroende firar fortfarande de gamla hedniska årstiderna, och här och var på landsbygden finns berättelser om hedniska sedvänjor som var i bruk så sent som på 1930-talet.
Är då alla våra högtider kristna nu för tiden? Oh nej, långt ifrån. Det finns mängder av hedniska inslag i de allra flesta av våra kristna högtider, som jul, påsk och allhelgonafirande.

Carina reder ut vad som är hedniskt och vad som är kristet i årets högtider. Vi kommer fortsättningsvis att fira de åtta största ursprungliga, nordiska, hedniska årshögtiderna tillsammans i Jordstrålningscentrums regi. Även om många av oss varken är asa-troende eller häxor, är dessa seder och traditioner en del av vårt kulturarv och därför värda att bevaras eller återupplivas. I grunden är alla gudar och gudinnor ändå en och densamma, oavsett namn, kön eller tradition.

I denna, och i alla andra ritualer, kopplar vi upp oss till en aspekt av det gudomliga, och skapar därmed en bestående andlig kontakt.

 

LIVET PÅ JORDEN OCH PÅ ANDRA PLANETER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Söndag 10 maj
kl. 13-16  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 200:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Vad vet vi egentligen om livet på vår Jord? Hur gammalt är det, och hur fungerar det? Vi tar så mycket för givet; till exempel att utvecklingen alltid går åt samma håll, så att allt utvecklas mer och mer och civilisationen går framåt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Telefon: 08 – 510 110 25   Epost:  jc@vingar.se  
Hemsida:  http://jordstralningscentrum.se 
Ev brev: Stockholmsvägen 158, 187 32  TÄBY