CARINA HULTQVIST
KURSER
I STOCKHOLM


http://carinahultqvist.jordstralningscentrum.se
 

 

Carinas  sidor:

index-sida
aktuella föredrag
aktuella kurser
meditationskvällar
gamla föredrag
gamla kurser
Mer föredrags - och kursinfo:
 -  i Jordstrålningscentrums gratisprogram
 -  på hemsidan   http://jordstralningscentrum.se
 -  via telefon       08 - 510 110 25
 -  via epost         jc@vingar.se 
 

 

KURSER 2015 vt

DE FYRA ELEMENTEN, DERAS HÄRSKARE OCH HEMLIGHETER
 CARINA HULTQVIST
KURS  lördag 7 mars, kl. 10-17
Vi är alla bekanta med de fyra elementen: eld, jord, luft och vatten. Våra kroppar består av dessa fyra element, men vi är sällan medvetna om dem. När vi lärt oss mer om hur elementen fungerar i oss, och hur vi kan hjälpa dem i det svåra arbetet att ge energi, näring och balans till kroppen, då fungerar de också mycket bättre. Utan dem vore vi torra, livlösa små materieklumpar utan liv.
Elementen ger inte bara livsenergi; de är levande i sig själva. I kursen gör vi bekantskap med elementarerna som hör till och konstituerar varje element, samt elementens härskare, som vi kan kommunicera med. Vi ser på elementens roller ute i naturen och i våra egna kroppar, och kan konstatera brister eller problem, och kommer fram till vad man kan göra åt saken.

I kursen ingår flera övningar och några meditationer, för att alla ska lära känna elementen och vara medvetna om hur de fungerar.

Alla våra kroppar måste bli andliga, så det är viktigt att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. Om inte kroppen är med, kan du inte göra uppstigningen!

Pris: 1.100:-, varav anmälningsavgift 220:-.
Anmälan till 
jc@vingar.se eller 08-510 110 25

https://www.youtube.com/watch?v=3KjtESGjUc0


OLIKA SLAGS MEDITATIONSTEKNIKER
MEDITATION
- CARINA HULTQVIST 
Söndag 8 mars
,  kl. 17.15 - 20  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 100:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Många som var med i Carinas meditationscirkel för några år sedan har framfört önskemål om att den skulle tas upp igen, och nu blir det till mångas glädje meditationer en söndagskväll i månaden.
Både den som är nybörjare och den som är erfaren är välkommen. Det kommer att finnas något för alla!

Den här gången är det genomgång av olika slags meditationstekniker som vi sen kommer att prova en och en under kommande meditationsträffar. Därefter följer en guidad meditation där Carina leder oss till spännande platser och möten.

Tänk på att en meditation kan upplevas och förstås på många nivåer. För varje gång kan du därför få en allt djupare förståelse av en och samma meditation. I den guidade delen kommer vi att gå mer på djupet än tidigare.

Varje meditationskväll den här terminen har två delar: först en genomgång av en meditationsteknik, och därefter en kortare meditation då vi tillämpar tekniken. Efter fikapaus följer en guidad meditation, där de som vill berättar om sina upplevelser.

Det finns flera syften med meditationerna: Dels är de hälsosamma för kroppen. Man varvar ner, slappnar av, blodtrycket sänks, och man kan släppa tankar på dagens bekymmer. Dels är de hälsosamma för psyket: Man tränar koncentration, positivt tänkande, kreativ visualisering och fokusering. Kort sagt, man mår bra av att meditera, förutom att man varje gång lär sig något nytt.

Viktigast är emellertid att meditationer skapar förutsättningar för andliga kontakter på ett djupt plan. Vi kommer att möta många höga väsen, änglar, ärkeänglar och gudar allteftersom vi gör fler meditationer.

 

VÅRDAGJÄMNINGSFIRANDE CARINA HULTQVIST 
Fredag 20 mars
,  kl. 18.45.  Vi är utomhus.    Pris:80:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25.
Dag och natt är lika långa det här dygnet, men från och med idag blir dagarna längre och nätterna kortare. Ljuset kommer alltmer tillbaka. Vi firar vårens ankomst med vårens första blommor, med knoppande kvistar och med ägg – symbolen för nytt liv.

Vårdagjämningen innebär en ny balans i naturen, och därmed inom oss själva. Denna balans brukar kunna föregås av en period av kaos, innan allt kommer på plats. I år blir detta extra tydligt, genom att det är en solförmörkelse på förmiddagen samma dag. Det är också mörkmåne-natt samma dygn! Därför blir också ljusets återkomst extra viktigt efter att vi fått chansen att uppleva den inre solförmörkelsen på ett högst påtagligt sätt.

Vintern har släppt taget om naturen nu. Det är dags för oss att släppa taget om allt gammalt som inte hör ljuset till. Likt nykläckta fågelungar kommer vi ut ur våra skal och vänder oss mot solen för värme och ljus. Detta är en tid för växande, såväl fysiskt som andligt.

Vi kommer i denna ritual att titta inåt, på vårt eget mörker och kaos, och medvetet välja bort detta. På ”häxvis” skriver vi det på små lappar, som vi bränner, så att vårt negativa symboliskt omvandlas till något nytt, och sedan tänder vi våra ljus.

 

PÅSKFIRANDE  CARINA HULTQVIST 
Torsdag 9 april
,  kl. 18.45.  Vi är utomhus.    Pris:80:-.
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
I vår ritual tar vi med alla de seder och bruk som hör till den hedniska påsken.
Vi äter ägg, binder påskris, tänder en eld, och mycket annat.
Vi vet att talet om Blåkullafärder och annat som häxorna gjorde under påsken bara är myter och vidskepelse, men mycket av den gamla folktron lever kvar än idag.

En del av vår påskritual handlar därför om att avsäga oss mörkret, rädslor och vidskepelse. Genom att nämna rädslorna vid namn, så identifierar vi dem och släpper medvetet taget.
Vi välsignar vårens ljus, och gudinnan då hon kommer till oss i sina olika skepnader. Varken hednisk eller kristen vidskepelse hör hemma i det kraftfyllda vårljuset.
Likt trollen spricker den i soluppgången.
MÄNNISKOKROPPENS ENERGIFÄLT, ELEMENT OCH FUNKTIONER
 CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag - söndag 11-12 april
, lö
kl. 10-17, sön 10-16
I den österländska traditionen talar man om att energi cirkulerar i kroppen längs meridianer, och att energin tas in genom chakran.
Men detta är bara en del av kroppens energisystem.
I den västerländska traditionen lär man ut hur de fem elementen i kroppen styr och påverkar våra liv. Varje energinivå har en egen frekvens, en egen färg och ton.
När vi vibrerar de gudsnamn som hör till de olika dimensionerna, kan vi därmed förstärka energierna och åstadkomma ett kraftfullt helande. Vårt energifält, som vi oftast kallar auran, har många fler funktioner än vi vanligen tänker på. Bland annat är auran mer omfattande än de flesta vet, och fungerar som vår andliga och kosmiska farkost. Med hjälp av en utvecklad yttre aura kan vi lättare göra den så kallade uppstigningen. Genom övningar enligt ”The Art of True Healing” lär vi oss att bygga upp vårt högre medvetande och skapa kontakt med det högre Jaget. I kursen kommer vi också att träna upp våra sinnen – inklusive det sjätte sinnet.
Pris: 2.200:-, varav anmälningsavgift 380:-.
Anmälan till 
jc@vingar.se eller 08-510 110 25

MEDITATION MED MANTRA
MEDITATION
–CARINA HULTQVIST 
Söndag 12 april
,  kl. 17.15-20  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 100:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Ett mantra är ett ord, en tanke eller en mening som hela tiden upprepas under meditationen. Meditationen kommer då att hela tiden röra sig runt detta ord, och mest likna kontemplation.

Mantrat skapar koncentration, så att vi hela tiden återvänder till ett meditativt förhållningssätt, när tankarna vill ströva fritt iväg. Innehållet i denna meditation är valt för att höja ditt medvetande till den mystiska nivå då du ofta kommer i kontakt med ett högre medvetande.

Vi skiljer på meditation med och utan mantra, och meditation med och utan objekt.
De fyra teknikerna skiljer sig åt i form och även till resultat, som vi kommer att märka då vi praktiserar dem. De är i princip likvärdiga, men var och en måste pröva sig fram till den teknik som bäst passar den egna personligheten.

Varje meditationskväll den här terminen har två delar: först en genomgång av en meditationsteknik, och därefter en kortare meditation då vi tillämpar tekniken. Efter fikapaus följer en guidad meditation, där de som vill berättar om sina upplevelser.

Det finns flera syften med meditationerna: Dels är de hälsosamma för kroppen.
Man varvar ner, slappnar av, blodtrycket sänks, och man kan släppa tankar på dagens bekymmer. Dels är de hälsosamma för psyket: Man tränar koncentration, positivt tänkande, kreativ visualisering och fokusering. Kort sagt, man mår bra av att meditera, förutom att man varje gång lär sig något nytt.

Viktigast är emellertid att meditationer skapar förutsättningar för andliga kontakter på ett djupt plan. Vi kommer att möta många höga väsen, änglar, ärkeänglar och gudar allteftersom vi gör fler meditationer.

VALBORGSFIRANDE CARINA HULTQVIST 
Torsdag 30 april
,  kl. 16.  Vi är utomhus.    Pris:80:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Här möts tre olika traditioner. Dels den keltiska, vars inflytande sträckte sig från nuvarande Tyskland till de brittiska öarna, Danmark och delar av Sydsverige. Detta var för dem en av årets största högtider, då man firade den kvinnliga gudomliga kraftens förening med den manliga, dels den sydsvenska, som omfattade delar av Danmark, Sydnorge och Götaland. Där dominerade vanatron, och detta var huvudsakligen en såningsfest. Dessutom den tradition som tillämpades främst i Mälardalen, där dagen var en offerfest.

Vi tar med delar av alla tre traditionerna i vår ritual: aspekter av den sexuella föreningen mellan guden och gudinnan, vidare såningsritualen, som djupast sett har samma innebörd, samt offret och blotfesten, där vi hedrar de gudomliga med mat, dryck och olja. Genom dessa riter uppnår vi målet: det sexuella blir andligt och välsignat, och det andliga blir fysiskt och synliggjort – vi drar ner himlen till jorden!

 

TIDSRESOR CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag 9 maj, kl. 10-17
Många tror inte på tidsresor, utan menar att det bara är fantasier. Men enligt fysikens och kvantfysikens lagar är tidsresor fullt möjliga. Om det beror på svarta hål, singulariteter, maskhål eller andra fenomen i rymden, vet vi inte säkert, men det fungerar! Och du kommer garanterat tillbaka igen!

Om det inte finns någon materia och inte någon gravitation, då kan vi resa i rumstiden. Låter det befängt? Det var faktiskt Einstein som beräknade detta redan 1915, men han hann avlida innan han hann bevisa det. Numera vet vi att det verkligen förhåller sig så. Enligt kvantfysikens lagar är tidsresor fullt möjliga. Om det beror på svarta hål, singulariteter, maskhål eller andra fenomen i rymden vet vi inte, men det fungerar. Och du kommer garanterat tillbaka igen!

Eftersom vi är andar, kan vi i princip röra oss som vi vill i rums-tids-väven, trots att vi har kroppar. Detta ger oss oanade möjligheter att utforska världarna.

Under den här kursen ska vi göra tidsresor både till det förflutna och till framtiden. Vi ska resa, inte bara för att det är spännande och lärorikt i sig självt, utan för att utforska vilka vi är, har varit och vad som väntar i framtiden. Flera av tidsresorna blir individuella och anpassade efter vars och ens behov. Förmågan att göra en tidsresa blir ett redskap för att bättre förstå den verklighet vi rör oss i.
Pris: 1.100:-, varav anmälningsavgift 275:-.
Anmälan till 
jc@vingar.se eller 08-510 110 25

LIVET PÅ JORDEN OCH PÅ ANDRA PLANETER – CARINA HULTQVIST
FÖREDRAG  Söndag 10 maj
kl. 13-16  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 200:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Vad vet vi egentligen om livet på vår Jord? Hur gammalt är det, och hur fungerar det? Vi tar så mycket för givet; till exempel att utvecklingen alltid går åt samma håll, så att allt utvecklas mer och mer och civilisationen går framåt. Så har det inte alltid varit. Civilisationer har kommit och gått. Alla har kanske inte uppstått på vår planet, utan kommit hit av olika skäl. Det finns mycket liv på vår planet, som vi kanske inte alltid tänker på. Sådant som man inte ser med sin vanliga syn. Det torde finnas fler osynliga väsen hos oss, än det finns synliga, och då känner vi ändå inte alls till alla. Carina berättar om de ovanligare.

Vad har vi själva varit med om? Vilka erfarenheter kan vi ta med oss från tidigare civilisationer eller inkarnationer? Vilken roll hade just du där och då? Carina ger exempel att fundera över.

Finns det liv på andra planeter? I det här föredraget får du också reda på hur man genom bland annat fjärrsyn kan förvissa sig om det. Fjärrsyn är en vetenskaplig metod för att under kontrollerade former se vad som finns på andra platser eller i andra tider. Carina redogör för vad man har upptäckt på Mars och på en annan planet, som hör till vårt solsystem, men ligger långt ute, ända bort i Oort-molnet. Föredraget är fristående, men är också en introduktion till en kommande kurs i fjärrsyn.

 

MEDITATION UTAN MANTRA
MEDITATION -
CARINA HULTQVIST 
Söndag 10 maj
,  kl. 17.15 - 20  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 100:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Vi gör en liknande meditation som förra månaden, men tränar nu på att meditera lika bra eller kanske bättre utan något mantra.
Varje meditationskväll den här terminen har två delar: först en genomgång av en meditationsteknik, och därefter en kortare meditation då vi tillämpar tekniken. Efter fikapaus följer en guidad meditation, där de som vill berättar om sina  upplevelser.

Det finns flera syften med meditationerna: Dels är de hälsosamma för kroppen. Man varvar ner, slappnar av, blodtrycket sänks, och man kan släppa tankar på dagens bekymmer. Dels är de hälsosamma för psyket: Man tränar koncentration, positivt tänkande, kreativ visualisering och fokusering. Kort sagt, man mår bra av att meditera, förutom att man varje gång lär sig något nytt.

Viktigast är emellertid att meditationer skapar förutsättningar för andliga kontakter på ett djupt plan. Vi kommer att möta många höga väsen, änglar, ärkeänglar och gudar allteftersom vi gör fler meditationer.

 

ASTRALRESOR CARINA HULTQVIST
KURS  Lördag - söndag 13 – 14 juni,  kl. 10-17, sön 10-16
Först går vi igenom vad astralplanet är för något, hur man tar sig dit och vad man kan uppleva där. Därefter kommer vi att gå igenom de tekniker man kan använda sig av för att utforska astralplanet, såsom visualisering, föreställningsförmåga, drömmar, och en hel del annat. En viktig fråga är varför man överhuvud taget ska besöka astralplanet? Vad finns där som är viktigt eller värdefullt? Är det samma för alla, och är det alltid likadant?
Vi kommer tillsammans att göra ett antal astralresor, mest för att upptäcka vad som finns i vårt inre. Vilka drömmar och visioner hyser vi, och vilka rädslor och monster gömmer sig där, och som vi nu får kontakt med?

Den här kursen går ut på att du ska släppa rädslor, lära känna dig själv, finna motivation att gå vidare, och medvetandegöra din egen andlighet genom systematisk träning på olika nivåer. Dessutom är de flesta astralresor vansinnigt spännande!
Pris: 2.200:-, varav anmälningsavgift 390:-.
Anmälan till 
jc@vingar.se eller 08-510 110 25

ZEN-MEDITATION
MEDITATION
  CARINA HULTQVIST 
Söndag 14 juni
,  kl. 17.15-20  Lokal: Ringvägen 76   Inträde: 100:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Carina ger dig en genomgång i vad zen står för och hur sådan meditation går till. Hon har själv praktiserat zen-meditation i några år, och vet var svårigheterna finns, och även hur välgörande och befriande denna typ av meditation är. Den ger dig bland annat viktig träning i disciplin och koncentrerad uppmärksamhet, något som vi alltid har nytta av i vår andliga utveckling.

Zen är en österländsk meditationstyp, men är i sina huvuddrag mycket lik kristen mystik.

Varje meditationskväll den här terminen har två delar: först en genomgång av en meditationsteknik, och därefter en kortare meditation då vi tillämpar tekniken. Efter fikapausen följer en guidad meditation, där de som vill berättar om sina upplevelser.

Det finns flera syften med meditationerna: Dels är de hälsosamma för kroppen. Man varvar ner, slappnar av, blodtrycket sänks, och man kan släppa tankar på dagens bekymmer. Dels är de hälsosamma för psyket: Man tränar koncentration, positivt tänkande, kreativ visualisering och fokusering. Kort sagt, man mår bra av att meditera, förutom att man varje gång lär sig något nytt.

Viktigast är emellertid att meditationer skapar förutsättningar för andliga kontakter på ett djupt plan. Vi kommer att möta många höga väsen, änglar, ärkeänglar och gudar allteftersom vi gör fler meditationer.

Meditation gör att man når djupare medvetandetillstånd än vanligt. Sådana djupa medvetandetillstånd är förutsättningar för den mystiska erfarenheten, som varje andligt sinnad människa måste göra, för att få kontakt med det gudomliga.

 

SOMMARSOLSTÅNDET   CARINA HULTQVIST 
Söndag 21 juni
,  kl. 12.   Vi är utomhus.    Pris:80:-
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25
Midsommar är en solfest: Solen är som starkast, dagarna som längst, och kraften i naturen som störst.

Solkungen påbörjar nu en ny resa, mot återfödelsen, och Nattens Härskare kommer snart att märkas mer och mer.

Vi firar en traditionell midsommarfest med sång och musik, dans, lekar, majstång, mat och dryck och allt som hör till ett traditionellt, hedniskt midsommarfirande. Det mesta stammar från våra förkristna förfäders tid, men vi återupptar och infogar den ursprungliga, andliga delen. Solen är hela tiden densamma, det är bara det yttre ljuset som ändras. På samma sätt är det nu dags för oss att se inåt, och finna det inre ljuset

 

SKÖRDEFEST- CARINA HULTQVIST 
Söndag 2 augusti
    Vi är utomhus
OBS! Föranmälan till jc@vingar.se eller 08-510 110 25  
 
 
 
 
 
 
 

 


JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Telefon: 08 – 510 110 25   Epost:  jc@vingar.se  
Hemsida:  http://jordstralningscentrum.se 
Ev brev: Stockholmsvägen 158, 187 32  TÄBY